Nu: GRATIS bezorging in Zuidland en Simonshaven!

De schade-expert is bezoek geweest. Hij taxeerde het perceel tarwe dat door smienten, meerkoeten en ganzen is opgegeten. Hij concludeerde eerder dit jaar al dat de vogels zich op zeker de helft van het perceel te goed hadden gedaan aan de tarwe.

De expert komt gemiddeld drie keer per jaar langs om de schade te volgen. Gisteren concludeerde hij dat daar waar de smienten en meerkoeten het hebben aangevreten de aar in de tarwe nog groen is terwijl de tarwe aar waar niet is gevreten groot is en al een stuk geler en dus rijper, zoals op de foto goed is te zien. Dat betekent dat het dorsmoment nooit goed is. Voor de ene helft van het perceel ben je immers te laat en voor het andere deel van het perceel veel te vroeg. Omdat de vogels niet netjes een stukje hebben opgevreten maar diagonaal over het land trokken is het niet mogelijk om het perceel in twee keer te dorsen. Een fikse schadepost dus. Een deel van deze wildschade wordt vergoed uit een schadefonds. Dat verzacht de pijn gedeeltelijk, al zagen we liever een goed groeiend en goed salderend gewas, zonder daar de hand voor op te hoeven houden.

Ja, schrijf me in voor de nieuwsbrief!

Ik wil me abonneren op de nieuwsbrief van Boerderijwinkel Zevenbergen en ontvang iedere week de inhoud van de krat en ander nieuws in mijn mailbox!
Categorieën: Nieuws

JOUW WINKELWAGEN
  • Er zitten geen producten in de winkelwagen
Hallo, mogen we je even lastig vallen? We hebben namelijk koekjes in de winkel en cookies hier op de website. We gebruiken ze om het afrekenen gemakkelijker te maken, om social media links toe te voegen en om het bezoek aan de site te analyseren. View more
Cookies settings
Prima!
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
ContactgegevensBoerderijwinkel Zevenbergen Koekendorpseweg 1 3214 LE Zuidland 0181 452609 info@boerderijwinkelzevenbergen.nl www.boerderijwinkelzevenbergen.nl1. Uw privacyBoerderijwinkel Zevenbergen neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Boerderijwinkel Zevenbergen een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevensDe persoonsgegevens die wij verwerken zijn:Voor- en achternaam Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact Locatiegegevens Gegevens over uw activiteiten op onze website IP-adres Internetbrowser en apparaattype3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenA. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boerderijwinkelzevenbergen.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.4. Doeleinden gegevensverwerkingBoerderijwinkel Zevenbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U desgevraagd informatie toe te sturen. U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van uw gedrag op de website.5. BewaartermijnenBoerderijwinkel Zevenbergen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.6. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derdenBoerderijwinkel Zevenbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boerderijwinkel Zevenbergen blijft verantwoordelijk.7. Het gebruik van cookiesBoerderijwinkel Zevenbergen gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.8. Google AnalyticsA. GoogleVia onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Boerderijwinkel Zevenbergen heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.B. AnonimiserenBoerderijwinkel Zevenbergen heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.9. YoutubeA. In artikelen op onze website kan gebruik worden gemaakt van embedded YouTube video’s die door Google worden gehost en op de site van Boerderijwinkel Zevenbergen worden ontsloten. Bij het plaatsen van een embedcode hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken. Als u bij een YouTube video op afspelen klikt zal YouTube cookies opslaan.B. Deze cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van de YouTube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding, voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s en om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is door bijvoorbeeld andere relevante filmpjes te kunnen laten zien. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kunt u vinden in het privacy statement van Google.10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenA. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@boerderijwinkelzevenbergen.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Boerderijwinkel Zevenbergen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.B. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partij dan kan Boerderijwinkel Zevenbergen dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de hierboven beschreven stappen.U kunt ons ook bereiken via: www.boerderijwinkelzevenbergen.nl | 0181 – 452609 | Koekendorpseweg 1 Zuidland.11. BeveiligingA. Boerderijwinkel Zevenbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boerderijwinkelzevenbergen.nl.B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Wijzigingen privacy statement Boerderijwinkel Zevenbergen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.Laatste wijziging: januari 2023. © 2023 Boerderijwinkel Zevenbergen
Save settings
Cookies settings